Kde jste  >  Úvod  >  Aktuality

Aktuality

Kraj se nechová, jak by měl

15. 3. 2011

jak vidí protikorupční snahy Jihomoravského kraje Martin Fadrný: "Bez vůle k transparentnímu rozhodování a financování, k umožnění kontroly a zapojení veřejnosti nelze stavět základ pro boj s korupcí a nepomůže tomu ani sebelepší protikorupční strategie, a už vůbec ne etický kodex, který jen opakuje zákony."

Rada Jihomoravského kraje schválila minulý týden na svém zasedání dva materiály: Kodex etiky Jihomoravského kraje a také Protikorupční strategii Jihomoravského kraje.

Stanovisko Ekologického právního servisu je následující. Skutečné výsledky a význam boje proti korupci, a to nejen v Jihomoravském kraji, má smysl posuzovat na základě konkrétních kroků a dlouhodobého jednání a rozhodování. Je proto víc než podivné, že medializovaná protikorupční strategie není na webových stránkách Jihomoravského kraje ani hejtmana Michala Haška k nalezení. A Kodex etiky jenom sumarizuje to, co kraji a jeho úředníkům ukládají platné zákony.

Z mnoha kroků je jasné, že jednání kraje je s proklamovaným bojem proti korupci v několika bodech v příkrém rozporu.

Z dílny Jihomoravského kraje například nedávno vzešel návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím, jehož cílem ale není zlepšit stav vyřizování žádostí o informace, ale naopak dát povinnému orgánu (kraji, obci a podobně) více možností požadované informace neposkytnout, či za ně požadovat vyšší finanční úhradu. Předkládaná novela proto dává větší prostor rozhodování za zavřenými dveřmi a bez potřebné kontroly veřejnosti.

Kraj také dlouhodobě není ochoten vést konstruktivní debatu s občany ohledně plánování rozvoje území a konkrétních projektů dopravních staveb.

Od konce roku 2009 požaduje koalice občanských sdružení a obcí pod názvem Brněnská výzva diskuzi s Jihomoravským krajem ohledně problémových dopravních staveb v kraji. Jedná se například o rychlostní silnice R52, R43 nebo o brněnské nádraží. Diskutované stavby byly pro netransparentnost plánování a prosazování v minulosti kritizovány například Nejvyšším kontrolním úřadem, ombudsmanem nebo Evropskou komisí. O stavbu R52 se kvůli možným vlivům lobbistických skupin zajímala v roce 2008 Bezpečnostní informační služba.

Kraj sice uspořádal jedno setkání s nevládními organizacemi, jehož součástí bylo také téma dopravních staveb, ovšem v tak obecné podobě, že v podstatě nebylo o čem diskutovat a obě strany si jen vyměnily svá stanoviska.

Následně kraj slíbil uspořádat další, tentokrát věcné jednání, které se mělo uskutečnit na přelomu května a června minulého roku. Svému slibu ovšem nedostál, a tak obyvatelé jižní Moravy a jejich sdružení dosud marně čekají na věcnou diskuzi ohledně problematických dopravních staveb, jejichž náklady šplhají do desítek miliard korun.

Bez vůle k transparentnímu rozhodování a financování, k umožnění kontroly a zapojení veřejnosti nelze stavět základ pro boj s korupcí a nepomůže tomu ani sebelepší protikorupční strategie, a už vůbec ne etický kodex, který jen opakuje zákony.

článek vyšel v regionálních vydáních Deníku pro Jižní Moravu


Aktuality/tiskové zprávy


Deprecated: Function split() is deprecated in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/pur.eps.cz/site/inc/bottom.php on line 24

Česko neumí šetřit. Kilometr dálnice tu stojí 226 milionů, v Dánsku jen 150

25. 7. 2011

Příčinou je podle nás systémová korupce...

Neveřejné veřejné projednání

20. 7. 2011

Jihomoravský kraj před časem požadoval, aby se občanům omezil přístup k informacím. Tato snaha sice prozatím nevyšla, ale jihomoravští úředníci přesto v praxi upírají občanům právo dozvědět se podstatné věci o jejich kraji. Proto se před časem rozhořel spor o nahrávku veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR). Občané na ni nemají podle názoru kraje právo – jen ať vše zůstane utajeno. Bohužel takový postup posvětilo i Ministerstvo pro místní rozvoj.

Archiv

Donoři

Trust esf Nadace Partnerství

Kontakt

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: vendula.povolna@eps.cz