Kde jste  >  Úvod  >  Hlavní problémy   >  Obce

Obce a příprava politiky územního rozvoje?

Politika územního rozvoje je pro územní plánování obcí zásadní dokument. Přesto mají obce od začátku jen omezenou možnost, jak se do přípravy PÚR zapojit. Při přípravě tohoto dokumentu se postupuje pouze podle stavebního zákona, který prakticky s větším zapojením obcí nebo obyvatel nepočítá.

Dalším problémem je, že Ministerstvo pro místní rozvoj téměř neinformuje o průběhu prací na PÚR. Původně dokonce připravovalo Politiku za zavřenými dveřmi a zveřejňovalo jen nejnutnější informace. Nyní však přesto došlo ke zveřejnění pracovní verze návrhu PÚR a bylo tak umožněno občanům zasílat podněty.

Každá obec si tedy může dokument včas prostudovat a její zastupitelstvo může rozhodnout, zda se zapojí. Pak je tu několik možností – buď obec sepíše podnět a ten zašle ministerstvu pro místní rozvoj nebo zpracuje připomínky, které využije v oficiálním připomínkovém řízení. Ekologický právní servis a další nevládní organizace vypracovaly podrobné připomínky k Politice územního rozvoje. Obce je mohou při přípravě svých připomínek využít. Jejich text najdete zde. Oficiální připomínkové řízení bude probíhat v letních měsících roku 2008 (konkrétně od půlky května do půlky srpna).

Dále se obce mohou obrátit na předsedu vlády Mirka Topolánka a upozornit jej, že nesouhlasí se způsobem, jakým je Politika – zásadní nástroj územního plánování připravován. Proč se obracet na premiéra?

Politika územního rozvoje bude schvalována usnesením vlády a vláda o ní bude jednat. Je proto důležité, aby předseda vlády byl upozorněn na závažné nedostatky spojené s její přípravou. Vzor tohoto dopisu najdete zde.

Více informací o Politice územního rozvoje najdete zde.


Aktuality/tiskové zprávy


Deprecated: Function split() is deprecated in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/pur.eps.cz/site/inc/bottom.php on line 24

Donoři

Trust esf Nadace Partnerství

Kontakt

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: vendula.povolna@eps.cz