Kde jste  >  Úvod  >  Hlavní problémy   >  Úložiště

Úložiště

Pracovní verze Politiky územního rozvoje nevynechává ani úložiště jaderného odpadu. Vymezuje potenciální plochy pro lokality hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Mezi ně podle návrhu PÚR spadají tyto obce:

  • Lodhéřov
  • Budišov
  • Blatno
  • Božejovice-Vlksice
  • Rohozná
  • Pačejov-nádraží

V rámci územního plánování mají kraje a obce zajistit vytvoření územních rezerv pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a chránit území vhodných lokalit před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, vytváření územních předpokladů pro umístění tohoto úložiště.

Zařazení všech šesti lokalit, které jsou podle Správy úložišť radioaktivních odpadů potenciálně vhodné pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, vnímáme jako předčasné. Tato de facto stavební uzávěra bude blokovat rozvoj dotčených obci, aniž by to bylo nezbytné a zcela zbytečně bude poškozovat obce, které nebudou vybrány pro nevhodné geologické prostředí. Podle vládou schválené koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem by teprve k roku 2015 měly být vybrány dvě nejvhodnější lokality a zajištěna jejich ochrana v územních plánech. Teprve v této fázi bude zařazení do Politiky územního rozvoje akceptovatelné a smysluplné.

Česká vláda se navíc zavázala, že při vyhledávání hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo bude nutný souhlas dotčených obcí a ten v této chvíli neexistuje.

Více informací o hlubinných úložištích naleznete zde.


Aktuality/tiskové zprávy


Deprecated: Function split() is deprecated in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/pur.eps.cz/site/inc/bottom.php on line 24

Donoři

Trust esf Nadace Partnerství

Kontakt

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: vendula.povolna@eps.cz